Ochrona danych osobowych

(AKTUALIZACJA 29.09.2020)

KARTA DANYCH OSOBOWYCH

Siedliskoiogrod.pl jako administrator danych dba o ochronę Twoich danych osobowych.

Za pomocą tej karty pragniemy również informować Cię i odpowiadać z całą przejrzystością i jasnością na Twoje pytania dotyczące gromadzenia Twoich danych osobowych i zarządzania nimi zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym we Francji i Unii Europejskiej.

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować (na przykład nazwisko, imię, identyfikator, adres e-mail, dane o lokalizacji itp.) stanowią dane osobowe (nas - po „Dane osobowe”). (i)” lub „Dane”).

Niniejsza karta dotyczy Twoich danych gromadzonych przez Siedliskoiogrod.pl niezależnie od kanału, w szczególności podczas Twojej wizyty na naszej stronie www.Siedliskoiogrod.pl i jej rozszerzeniach (łącznie zwanej „Witryną”), kiedy subskrybujesz nasze oferty przez e -mail lub podczas kontaktu telefonicznego z naszym działem obsługi klienta.

1/ Administratorzy danych

1.1. Siedliskoiogrod.pl: Administrator danych

Zasadniczo firmą zbierającą dane osobowe i przetwarzającą dane jest GECODIS SA z kapitałem 240 000 Euro z siedzibą pod adresem 32 Rue de Paradis, Paryż 75010, FRANCJA

1.2. Inni administratorzy danych

Gdy odwiedzasz tę witrynę, inne firmy mogą zbierać dane osobowe o Tobie. Firmy te mogą publikować pliki cookie, znaczniki lub tagi, o których mowa w punkcie 12 niniejszego Regulaminu.

2/ Jakie dane są gromadzone i dlaczego?

2.1 Metody i cele gromadzenia Twoich danych osobowych

2.1.1 Jakie dane są gromadzone i w jaki sposób?

Dane, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie:

Zgodnie z niniejszym statutem zbieramy Twoje dane bezpośrednio od Ciebie, gdy: - rejestrujesz się w Witrynie; - wypełnić formularz rejestracyjny drogą pocztową - przesyłać nam uwagi i reklamacje dowolnym kanałem (e-mail, poczta, telefon); - kontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta telefonicznie lub mailowo; - wziąć udział w konkursie; - wziąć udział w ankiecie.

Gromadzone dane mogą obejmować: - Dane identyfikacyjne takie jak tytuł, nazwisko, imię, adres, adres e-mail, telefon, potwierdzenie, że ukończyłeś 18 lat, hasło itp. - Dane finansowe dotyczące środków płatniczych przy składaniu zamówienia... - Dane do zarządzania kontem: historia zakupów, status płatności, numer umowy itp. - Dane przeglądania zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej Strony, takie jak adres IP, historia przeglądania, typ przeglądarki, przeglądane strony, unikalne numery identyfikacyjne, dane geolokalizacyjne.

Dane są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie w celach, o których poinformowano Cię w momencie ich gromadzenia.

2.1.2 Dlaczego zbieramy i przetwarzamy Twoje dane:

- Do zarządzania Twoimi zamówieniami, w szczególności do zarządzania wysyłkami, zwrotami, dostępem do obsługi posprzedażnej, monitorowaniem Twoich płatności, odzyskiwaniem niezapłaconych faktur.

- Aby umożliwić Ci korzystanie z usług oferowanych w serwisie, a w szczególności zarządzać Twoim kontem, Twoim profilem,

- Aby móc się z Tobą komunikować:

* wysyłać Ci aktualności, biuletyny i rekomendacje z Siedliskoiogrod.pl e-mailem, SMS-em, pocztą i telefonicznie, jeśli wyraziłeś na to zgodę, z poszanowaniem zasad obowiązujących dla każdego kanału poszukiwawczego;

* wysyłaj Ci oferty od partnerów Siedliskoiogrod.pl pocztą, e-mailem lub telefonicznie, jeśli wyraziłeś na to zgodę, z poszanowaniem zasad obowiązujących dla każdego kanału poszukiwania;

- Aby umożliwić Ci udział w konkursach i/lub ankietach, forach.

- W celu badania podobnych odbiorców: Możemy również przekazywać Twoje dane w formie zaszyfrowanej dostawcom usług w celach targetowania reklam, tj. w celu wysyłania reklam do osób, które mogą, tak jak Ty, być zainteresowane naszymi produktami. W takim przypadku Twoje dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu operacji targetowania przez usługodawcę. Nie będziesz otrzymywać żadnych reklam od dostawcy.

- Zapobiegaj nadużyciom i oszustwom związanym z każdym zamówieniem i w razie potrzeby pomóż dostosować warunki jego realizacji.

- Aby przeprowadzić analizę statystyczną i poprawić jakość naszej Witryny oraz naszych produktów i usług.

– Aby spełnić obowiązki prawne i regulacyjne.

W każdej chwili możesz zmienić wybory podjęte podczas gromadzenia danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z rozdziałem „Twoje prawa” poniżej.

2.2 Pliki cookie

W tej witrynie używamy plików cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczany na dysku twardym Twojego komputera, umożliwiający rozpoznanie Twojego komputera przez naszą Stronę podczas Twojej wizyty. Może to pozwolić nam na gromadzenie informacji o Tobie, informacje te mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub Twojego urządzenia i są wykorzystywane głównie w celu zapewnienia prawidłowego działania Witryny. Jeśli nie chcesz autoryzować naszych plików cookie, możesz skonfigurować swoje wybory bezpośrednio na naszej stronie, klikając link „Konfiguruj pliki cookie”, ale także konfigurując swoją przeglądarkę. W takim przypadku niektóre funkcje witryny mogą być niedostępne lub mogą być mniej przyjazne dla użytkownika. Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy pliki cookies, znajdziesz w module zarządzania plikami cookies.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową CNIL (Krajowa Komisja ds. Technologii Informacyjnych i Wolności) http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

3/ Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców i tylko wtedy, gdy jest to konieczne ze względu na cel: •

Niektórym pracownikom i współpracownikom Siedliskoiogrod.pl w granicach przyznanych im praw w celu zarządzania relacjami handlowymi z Tobą;

• Spółkom naszej grupy Siedliskoiogrod.pl oraz dostawcom usług technicznych, którzy świadczą nam usługi przetwarzania Twoich danych i usług w Witrynie, a w szczególności w celu: - Bezpiecznej płatności w Witrynie, - Dostawy Twoich zamówień, - Zarządzanie Twoim kontem klienta, - Zarządzanie relacjami z klientami, - Hosting, konserwacja i rozwój techniczny Strony

• Każdemu organowi sądowemu lub administracyjnemu, który o to poprosi, gdy uznamy, że ujawnienie jest konieczne (i) zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami, (ii) w celu wykonywania, ustalenia lub obrony naszych praw, (iii) w celu ochrony Twoich żywotne interesy lub interesy jakiejkolwiek innej osoby;

4/ Podstawa prawna przetwarzania Twoich Danych

Nasza podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania danych opisanych powyżej będzie zależała od danych, o których mowa, oraz konkretnego kontekstu, w jakim je gromadzimy. Zazwyczaj jednak będziemy gromadzić Twoje dane tylko wówczas, gdy będą nam one potrzebne do zawarcia z Tobą umowy, gdy przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do Twoich praw lub gdy mamy Twoją zgodę.

Nasze uzasadnione interesy obejmują ulepszanie naszych produktów, pomoc w zaspokajaniu naszych potrzeb administracyjnych lub księgowych oraz marketing naszych produktów.

W niektórych przypadkach możemy mieć również prawny obowiązek gromadzenia Twoich danych. Jeżeli poprosimy Cię o podanie Danych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub nawiązania z Tobą kontaktu, określimy to w odpowiednim momencie i poinformujemy Cię, czy podanie Twoich Danych jest obowiązkowe, czy nie (a także jakie mogą być konsekwencje niepodania własnych danych osobowych).

5/Okres przechowywania danych

Siedliskoiogrod.pl przechowuje Dane Osobowe przez okres nieprzekraczający okresu niezbędnego do celów opisanych w artykule 2 tego dokumentu. Na przykład dane osobowe zebrane do celów umownych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz, w zależności od lokalnych wymogów prawnych, przez maksymalnie 10 lat po jej rozwiązaniu ze względów prawnych, podatkowych i/lub księgowych.

Siedliskoiogrod.pl może przechowywać Twoje dane w celach komercyjnych przez okres do 3 lat od wygaśnięcia umowy lub od naszego ostatniego kontaktu, zgodnie z zaleceniami CNIL.

Jeżeli nie mamy ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych, usuwamy je lub anonimizujemy.

6/ Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych

Dane gromadzone przez Siedliskoiogrod.pl są przechowywane w bezpiecznym środowisku. Są one hostowane przez usługodawcę wskazanego w naszej nocie prawnej.

Siedliskoiogrod.pl przyjmuje wszystkie odpowiednie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i poufność Danych w celu ochrony ich przed jakąkolwiek utratą, przypadkowym zniszczeniem, zmianą i nieuprawnionym dostępem.

Siedliskoiogrod.pl nie kontroluje wszystkich zagrożeń związanych z Internetem. Dlatego użytkownik korzysta z Witryny na własne ryzyko, a Siedliskoiogrod.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie bezpieczeństwa, któremu nie jest w stanie zaradzić.

7/ Twoje prawa

Siedliskoiogrod.pl gwarantuje użytkownikom poszanowanie praw przewidzianych w ustawie nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. ze zmianami zwanej „Informatique et Libertés” oraz w rozporządzeniu (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącym z ochroną danych osobowych, w szczególności prawem użytkowników do decydowania i kontrolowania sposobu wykorzystania ich Danych Osobowych.

Masz prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do anulowania Danych, które Cię dotyczą, a także prawo do żądania przeniesienia dostarczonych Danych.

Masz prawo sprzeciwić się z uzasadnionych powodów przetwarzaniu Twoich Danych lub zażądać ograniczenia takiego przetwarzania.

Masz także prawo w dowolnym momencie i bez podania przyczyny wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a także profilowania, jeśli odbywa się w tym samym celu.

Masz prawo do wydania wytycznych dotyczących losu Twoich danych osobowych po Twojej śmierci.

Informujemy również o zapisie dotyczącym sprzedaży telefonicznej. Możesz zarejestrować się bezpłatnie na liście sprzeciwów w zakresie poszukiwania telefonów Bloctel https://inscription.bloctel.fr.

Możesz skorzystać ze wszystkich swoich praw drogą elektroniczną, wysyłając żądanie na następujący adres: e-mailem na adres: [email protected] lub pocztą na adres: Gecodis, 32 rue du Paradis, 75017 Paryż, FRANCJA.

Zobowiązujemy się szanować wszystkie Twoje prawa, jeżeli jednak uważasz, że nie zostały one w pełni przestrzegane, możesz złożyć skargę do Krajowej Komisji Informatyki i Wolności, organu nadzorczego odpowiedzialnego za przestrzeganie zasad dot. do ochrony danych osobowych. www.cnil.fr

8/ Transfer danych poza UE

Nasza firma ma siedzibę we Francji, a serwery naszej witryny znajdują się we Francji. Jednakże Siedliskoiogrod.pl może być zobowiązany do przesłania Twoich Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów lub firm, które zobowiązały się do zapewnienia Siedliskoiogrod.pl wystarczającego poziomu ochrony, zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) nr. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w kontekście przyjętych przez Komisję Europejską standardowych umownych klauzul ochronnych.

9/ Obowiązujące prawo

Niniejsza polityka dotycząca danych osobowych jest regulowana, interpretowana i stosowana zgodnie z prawem francuskim.

10/Aktualizacja karty

Niniejsza Karta ma zastosowanie od daty jej publikacji w Internecie, o której mowa powyżej. Siedliskoiogrod.pl może regularnie aktualizować niniejszą kartę w oparciu o zmiany legislacyjne i regulacyjne dotyczące ochrony danych osobowych. Będziesz informowany o takich aktualizacjach, które będą dla Ciebie wiążące, gdy tylko zostaną opublikowane w Witrynie.

Produkt dodany do listy życzeń