Temat

Celem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży („OWS”) jest określenie relacji między spółką Habitat et Jardin France (zwaną dalej „GECODIS”) a jakąkolwiek osobą fizyczną ( zwany dalej: „KLIENTEM” ) ), który dokonuje zakupu online na stronie www.siedliskoiogrod.pl (dalej: „WITRYNA”).

WITRYNA jest zarządzana przez GECODIS France z siedzibą pod adresem 32 rue de Paradis 75010 Paris France, zarejestrowaną w RCS w Paryżu pod numerem 420 690 893.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami. Użytkownikiem i/lub kupującym w Internecie musi być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Czynności dokonywane przez małoletnich są dokonywane na odpowiedzialność i kontrolę sprawującego władzę rodzicielską.

KLIENT przed złożeniem zamówienia w WITRYNIE jest zobowiązany do uważnego zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. Składając zamówienie na stronie, KLIENT wyraźnie i bez zastrzeżeń akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

One mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi warunkami pojawiającymi się w jakimkolwiek innym dokumencie, z wyjątkiem uprzednich, wyraźnych i pisemnych odstępstw. Obowiązują we Francji metropolitalnej (z wyłączeniem czasu dostawy i kosztów).

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą podlegać zmianom, a data ich opublikowania w serwisie jest tożsama z datą ich wejścia w życie. Produkty oferowane na siedliskoiogrod.pl dotyczą ogrodu, basenu, sklepu zoologicznego, majsterkowania oraz domu.GECODIS zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany Produktów lub Usług prezentowanych w Katalogu bez uprzedzenia. W każdym przypadku GECODIS zobowiązuje się do niemodyfikowania specyfikacji Produktów lub Usług już zamówionych przez Klientów.

Zawarcie umowy

Przed zawarciem umowy KLIENT zostanie poproszony o potwierdzenie zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Umowę sprzedaży uważa się za zawartą, gdy GECODIS prześle KLIENTOWI e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. E-mail zawiera dane KLIENTA oraz numer zamówienia, cenę zakupionego towaru, koszty przesyłki, adres dostawy, na który zostanie wysłany towar.

KLIENT zobowiązuje się do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych zawartych w ww. wiadomości e-mail oraz do niezwłocznego powiadomienia GECODIS o wszelkich poprawkach/modyfikacjach, które należy wprowadzić.

GECODIS zobowiązuje się do jak najlepszego opisywania i prezentowania przedmiotów sprzedawanych na stronie. Mogą jednak pojawić się błędy, nieścisłości lub niewielkie różnice pomiędzy produktem prezentowanym na stronie a produktem rzeczywistym. Ponadto zdjęcia produktów prezentowane na stronie www.siedliskoiogrod.pl nie stanowią elementu umowy, gdyż należy je traktować wyłącznie jako reprezentatywne.

Produkty

GECODIS jest przedstawicielem dostawców, którzy prezentują swoje produkty na swoich stronach sprzedaży online i zarządza wszystkimi zamówieniami oraz związaną z nimi logistyką.

Produkty sprzedawane na siedliskoiogrod.pl dotyczą ogrodu, basenu, sklepu zoologicznego, majsterkowania i siedliska. GECODIS zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany Produktów lub Usług przedstawionych w Katalogu bez powiadomienia.

GECODIS zobowiązuje się jednak do niemodyfikowania specyfikacji Produktów lub Usług już zamówionych przez Klientów.

Wszystkie produkty oferowane KLIENTOM na WITRYNIE są zasadniczo dostępne u dostawcy. Dostępność produktów w rzeczywistości oznacza faktyczną dostępność w chwili złożenia przez KLIENTA zamówienia. Dostępność tę należy jednak traktować wyłącznie orientacyjnie, ponieważ:

- Produkty mogły zostać sprzedane innym KLIENTOM przed zatwierdzeniem zamówienia, ze względu na jednoczesną obecność na stronie kilku użytkowników; - Mogła wystąpić anomalia informatyczna, na przykład poprzez udostępnienie do zakupu produktu, który w rzeczywistości nie jest dostępny.

Nawet po przesłaniu e-maila z potwierdzeniem zamówienia wysłanego przez GECODIS mogą wystąpić przypadki częściowej lub całkowitej niedostępności towaru.

W przypadku udowodnionej niedostępności zamówionego produktu zrealizujemy dostawę częściową. Reszta zostanie dostarczona później.

W przypadku braku akceptacji przez klienta terminów dostaw narzuconych przez taką niedostępność, GECODIS zaoferuje swojemu klientowi produkt zastępczy, który będzie mógł go zaakceptować lub odrzucić według własnego uznania, w którym to przypadku otrzyma zwrot kosztów.

Ponadto zgodnie z art. L 111-1 Kodeksu konsumenckiego konsumenci mają możliwość uzyskania dalszych informacji pod numerem telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 18:00.

Ceny

Wszystkie ceny sprzedaży podane dla każdego produktu sprzedawanego przez GECODIS są wyrażone w euro i zawierają podatek VAT, a zatem zawierają wszystkie podatki (TTC).

Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu, ale są wskazywane i obliczane przed zakończeniem procesu zakupu oraz prezentowane na stronie koszyka w momencie składania zamówienia.

Wszelkie modyfikacje na życzenie KLIENTA warunków dostawy, uruchomienia lub gwarancji zgodnie z cenami przedstawionymi w artykułach „Dostawa”, „Montaż” i „Gwarancje” niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży będą skutkują, w zależności od przypadku, obniżeniem ceny produktu lub doliczeniem opłaty, przy czym rozumie się, że cena netto zostanie podana do wiadomości klienta w formie podsumowania w momencie składania zamówienia.

Zamawiając Produkt, Klient zobowiązuje się do zakupu tego Produktu lub Usługi po cenie GECODIS.

KLIENT akceptuje prawo GECODIS do zmiany swoich cen w dowolnym momencie, jednak towary będą fakturowane na podstawie cen wskazanych na stronie w momencie finalizacji zamówienia i wskazanych w e-mailu potwierdzającym przesłanym przez GECODIS do klient.

W przypadku błędu informatycznego, ręcznego, technicznego lub innego rodzaju, który wiąże się z zasadniczą zmianą, nieprzewidzianą przez GECODIS, ceny podawanej do publicznej wiadomości, czyniąc ją wygórowaną lub wyraźnie śmieszną, formularz zamówienia zostanie rozpatrzony nieważne i anulowane, a kwota wpłacona przez KLIENTA zostanie zwrócona.

Płatność

Aby zapłacić za swoje zamówienie, konsument ma do wyboru wszystkie metody płatności dostępne podczas walidacji formularza zamówienia, a mianowicie: karta bankowa, karta Aurore, list wysłany lub gotówka wysłana.< /p>

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE W 3 LUB 4 RATY PRZEZ CB OD 100 € ZA ZAKUP DO 8000 € W JEDNYM BANKU

Nasz partner Oney Bank oferuje rozwiązanie finansowe o nazwie 3x 4x Oney, które umożliwia płacenie kartą kredytową za zakupy od 100 € do 8 000 € w 3 lub 4 ratach.

Warunki: Ta oferta jest zarezerwowana dla osób fizycznych (pełnoletnich osób fizycznych) mieszkających we Francji i posiadaczy kart bankowych Visa i MasterCard z datą ważności przekraczającą czas trwania wybranej pożyczki. Karty z systematyczną autoryzacją nie są akceptowane, zwłaszcza typu Electron, Maestro, Nickel itp., a także e-kartki, Indigo i American Express.

Warunki subskrypcji: Po złożeniu zamówienia wystarczy kliknąć przycisk „płatność w 3x 4x Oney kartą kredytową”. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę internetową 3x 4x Oney naszego partnera, na której zostanie wyświetlone szczegółowe podsumowanie zamówienia i spersonalizowana prośba o finansowanie, którą następnie będziesz musiał zweryfikować.

Wprowadź swoje dane osobowe lub, jeśli masz konto Oney 3x 4x, zidentyfikuj się za pomocą danych logowania powiązanych z kontem Oney 3x 4x. Zapoznaj się z ogólnymi warunkami płatności ratalnej, które chcesz subskrybować, które są dostarczane w formacie PDF, abyś mógł je przeczytać, wydrukować i zapisać przed ich zaakceptowaniem. Następnie powiadamiasz o akceptacji elektronicznej za pomocą odpowiedniego pola wyboru. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że „podwójne kliknięcie” związane z polem wyboru przy akceptacji ogólnych warunków stanowi zgodę na zawarcie umowy i stanowi nieodwołalną i bezwarunkową akceptację ogólnych warunków produktu.
O ile nie udowodniono inaczej, dane zarejestrowane przez Oney Bank stanowią dowód wszystkich transakcji między Tobą a Oney Bank.

Jeśli poprosisz o skorzystanie z rozwiązania finansowego oferowanego przez Oney Bank, informacje dotyczące Twojego zamówienia zostaną przesłane do Oney Bank, który wykorzysta je w celu zbadania Twojego wniosku o przyznanie, zarządzanie i odzyskanie środków kredyt. Oney Bank zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia wniosku o pożyczkę w 3x 4x Oney. Masz 14-dniowy okres na odstąpienie od kredytu.

Jak to działa: Płatność w 3 lub 4 ratach kartą kredytową umożliwia opłacenie zamówienia złożonego na naszej stronie handlowej w następujący sposób: - obowiązkowa opłata pobierana w dniu potwierdzenia wysłania zamówienia odpowiadająca kwocie osoba trzecia lub ćwiartka zamówienia; dwie lub trzy miesięczne raty, każda odpowiadająca jednej trzeciej lub jednej czwartej zamówienia, pobierane 30 i 60 dni później dla 3-suwów i 30, 60 i 90 dni później dla 4-suwów.

- Płatność 3-krotna od 100 € zakupu do 8000 €
Przykład: W przypadku zakupu za 150 € wkład w wysokości 52,34 €, a następnie 2-miesięczne raty po 50 €. Kredyt na 2 miesiące ze stałym RRSO 20,89%. Koszt pożyczki 2,34 € do maksymalnie 25 €.

- Płatność w 4 ratach od 100 € zakupu do 8000 €
Przykład: Przy zakupie 400 € wkład w wysokości 109,36 €, a następnie 3 miesiące po 100 €. Kredyt na 3 miesiące ze stałym RRSO 21,01%. Koszt pożyczki 9,36 € do maksymalnie 50 €.

Warunki na dzień 05.04.2023 mogą ulec zmianie. Więcej informacji można znaleźć na stronie oney.fr

Oney Bank - SA z kapitałem 51 286 585 € - Siedziba: 34 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille Métropole 546 380 197 - Numer Orias: 07 023 261 - www.orias.fr - Korespondencja: CS 60006 - 59 895 Lille Cedex 9 - www.oney.fr.

Sfinansowanie Twojego zamówienia w 10-20 ratach kredytem z zakupów od 500 € do 10 000 € w Oney.

Nasz partner Oney Bank oferuje ofertę kredytu przelewanego bez ubezpieczenia ważnego od 500 € do 10 000 € i na 10 lub 20 miesięcy ze stałym RRSO od 6,07% do 16,90% i stałą stopą debetową od 5,91% do 15,72%.

Warunki: Ta oferta kredytowa udzielona bez ubezpieczenia z obowiązkowym wkładem jest zarezerwowana dla osób fizycznych (pełnoletnich osób fizycznych) zamieszkałych we Francji.

Warunki subskrypcji: Po skompletowaniu zamówienia wystarczy wybrać metodę płatności „Finansowanie w 10 ratach”. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę internetową Oney, naszego partnera, która wyświetli szczegółowe podsumowanie Twojego zamówienia oraz spersonalizowaną prośbę o finansowanie, którą następnie będziesz musiał zatwierdzić i podpisać.

Wprowadź swoje dane osobowe, zapoznaj się z ogólnymi warunkami kredytu, na który chcesz się zapisać, które są dostarczane w formacie PDF, abyś mógł się z nimi zapoznać przed ich zaakceptowaniem.

Przykład: w przypadku zakupu za 1500 EUR w 10 ratach należy wpłacić depozyt w wysokości 150 EUR, a następnie 9 rat miesięcznych w wysokości 158,87 EUR. Kwota pożyczki: 1350 € Koszt pożyczki: 79,79 €. Całkowita kwota do spłaty: 1429,79 €. Stała roczna stopa zadłużenia w wysokości 13,97%. Stałe RRSO na poziomie 14,90%. W przypadku zakupu za 1500 EUR w 20 ratach należy wpłacić depozyt w wysokości 75 EUR, a następnie 19 miesięcznych rat w wysokości 84,03 EUR. Kwota pożyczki: 1425 €. Koszt pożyczki: 171,66 €. Całkowita kwota do spłaty: 1 596,66 €. Stała roczna stopa zadłużenia w wysokości 13,97%. Stałe RRSO na poziomie 14,90%. Kredyt zobowiązuje Cię i musi zostać spłacony. Sprawdź swoją zdolność do spłaty przed podjęciem zobowiązania.

Oney Bank - SA z kapitałem 51 286 585 € - Siedziba: 34 avenue de Flandre 59170 CROIX - RCS Lille Métropole 546 380 197 - Numer Orias: 07 023 261 - www.orias.fr/welcome - Korespondencja: CS 60006 - 59 895 Lille Cedex 9 - www.oney.fr

Siedliskoiogrod działa jako wyłączny agent transakcji bankowych i usług płatniczych - ORIAS N°: 17001605 - www.orias.fr - siedziba: 32 rue de Paradis 75010 Paryż

- Z UPOWAŻNIENIEM LISTOWYM LUB GOTÓWKOWYM:
Zamówienie zatwierdzone przez klienta nie zostanie uznane przez GECODIS za skuteczne, dopóki nie zostanie odebrane.

- NA RACHUNKU :
Zlecenie zatwierdzone przez klienta zostanie uznane przez GECODIS za skuteczne dopiero po akceptacji przez bank.
Ponadto GECODIS zastrzega sobie prawo do odmowy zamówienia od klienta, z którym istnieje spór.

Dostawa

Dostawa będzie realizowana przez kurierów GECODIS we Francji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00.
Zostanie zrealizowana na adres wskazany przez Klienta, który wyraża zgodę na odbiór zamówionego produktu.
W przypadku Korsyki, DOM TOM i innych krajów, a także przybrzeżnego transportu morskiego koszty transportu zostaną przeliczone zgodnie z obowiązującymi taryfami. Zatwierdzenie wyceny przez klienta jest obowiązkowe.

Dostawa zostanie zrealizowana w czasie wskazanym na karcie produktu i po dodaniu go do koszyka.

W przypadku niemożności doręczenia w dniu umówionego spotkania z powodu utrudnień w dostępie, przejściami wcześniej niewskazanymi, w przypadku nieobecności klienta na umówionym z przewoźnikiem terminie lub powtarzającej się niedostępności klienta lub błędu w adresu dostawy przez klienta, dodatkowe koszty zostaną zafakturowane przez siedliskoiogrod.pl zgodnie z poniższą tabelą:

- Od 0 do 15 kg: 15,00 € z VAT
- Od 16 do 30 kg: 30,00 € z VAT
- Od 31 do 50 kg: 40,00 € z VAT
- Od 51 do 70 kg: 45,00 € z VAT
- Od 71 do 100 kg: 55,00 € z VAT
- Od 100 do 200 kg: 75,00 € z VAT
- Powyżej 250 kg: skontaktuj się z nami

Standardowa dostawa siedlisk i ogrodów nie odbywa się na wyższych piętrach. Towar zostanie dostarczony na parter w pomieszczeniu lub przed drzwi lub bramę w przypadku domów lub willi.

Jeśli odbierzesz stare urządzenie, produkt musi być udostępniony w tym samym miejscu. Dostarczenie przesyłki w obrębie Twojego domu pozostaje na Twój koszt i na Twoją odpowiedzialność. Zachęcamy do dokładnego zmierzenia różnych dostępów, aby otrzymać pakiet(y).

Rozpakowanie paczki i obróbka opakowania pozostają w gestii użytkownika. Konieczne jest rozpakowanie z przewoźnikiem i zgłoszenie uszkodzonego lub brakującego produktu.

Przed rzeczywistą dostawą można poprosić kuriera, aby towarzyszył Ci na górze. Warunki, koszty i czas dostawy różnią się w zależności od wybranej metody dostawy. Dlatego konieczne jest skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania wyceny.

Masz również możliwość zmiany adresu dostawy podanego podczas składania zamówienia w naszym dziale obsługi klienta. Zostaniesz obciążony dodatkowymi kosztami.

W przypadku uszkodzonej dostawy klient musi dokonać rezerwacji na voucherze kuriera (obowiązkowo potwierdzonym przez kierowcę). Jeśli dostarczony produkt wygląda na uszkodzony lub uszkodzony, klient obowiązkowo musi to zgłosić na voucherze kuriera, z dokładną adnotacją o uszkodzeniu. (Na przykład: brakujący, uszkodzony lub podarty produkt itp.).

Wzmianka „podlega rozpakowaniu” nie ma mocy prawnej.

Klient musi potwierdzić te rezerwacje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w ciągu maksymalnie 72 godzin do przewoźnika. Duplikat należy przesłać do GECODIS, aby firmy ubezpieczeniowe mogły skorzystać ze swoich gwarancji. Niektóre produkty, ze względu na gabaryty, będą dostarczane bezpośrednio od naszego dostawcy, co może skutkować dostawą częściową.

Łatwość

Wszystkie dostarczone produkty muszą być zainstalowane przez klienta.

Gwarancje

A. Gwarancje GECODIS

W szczególności zwracamy uwagę na fakt, że gwarancja nie obejmuje normalnego użytkowania produktu. Wszystkie produkty sprzedawane przez GECODIS objęte są gwarancją producenta/producenta.
W celu skorzystania z gwarancji i przed jakimkolwiek zwrotem, konieczne jest skontaktowanie się z GECODIS w celu zdiagnozowania, a następnie, jeśli to konieczne, zwrotu wadliwego produktu, opłaconego przewozu, wraz z kopią faktury. Biuro techniczne nada Państwu numer zwrotny, który należy bardzo czytelnie zapisać na opakowaniu przesyłki (bez tego numeru przesyłka zostanie odrzucona po przybyciu).
Ponadto baterie, akumulatory lub nie, żarówki dostarczane z urządzeniami nigdy nie są objęte gwarancją. Obsługa posprzedażna: we wszystkich przypadkach wymagana będzie instrukcja obsługi i/lub faktura za dostarczony towar. Zachowaj te dokumenty.

Gwarancja GECODIS obejmuje tylko części, a nie robociznę.

B. Gwarancje prawne

Niezależnie od gwarancji handlowej, sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w artykule L.217-4 i nast. Kodeksu Konsumenckiego oraz za wady ukryte rzeczy sprzedanej pod warunkiem warunkach przewidzianych w art. 1641 i następnych Kodeksu cywilnego.

Klient ma okres dwóch lat od dostawy towarów, aby działać jako prawna gwarancja zgodności. Może wybrać między naprawą a wymianą towaru, z zastrzeżeniem warunków kosztowych przewidzianych w art. L. 217-9 Kodeksu konsumenckiego. Jest zwolniony z obowiązku przedstawienia dowodu istnienia niezgodności towaru z umową w ciągu sześciu miesięcy następujących po dostawie towaru.
Termin ten zostaje przedłużony do dwudziestu czterech miesięcy począwszy od dnia 18 marca 2016 r., z wyłączeniem towarów używanych. Prawna gwarancja zgodności obowiązuje niezależnie od gwarancji handlowej GECODIS.

Klient może również zdecydować się na ustanowienie rękojmi za wady ukryte rzeczy sprzedanej na podstawie art. 1641 Kodeksu Cywilnego, mając możliwość wyboru pomiędzy odstąpieniem od umowy sprzedaży a obniżeniem ceny sprzedaży zgodnie z art. 1644 Kodeksu Cywilnego.
Artykuł L.217-4: „Sprzedający dostarcza towary zgodne z umową i odpowiada za wszelkie niezgodności istniejące w momencie dostawy. Ponosi również odpowiedzialność za wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeśli zostało to mu naliczone w umowie lub zostało wykonane na jego odpowiedzialność”.

Artykuł L.217-5: „Nieruchomość jest zgodna z umową:
1. Jeżeli jest specyficzny dla użycia, którego zwykle oczekuje się od podobnego towaru oraz, w stosownych przypadkach:
- jeżeli odpowiada opisowi podanemu przez sprzedającego i ma właściwości, które ten przedstawił kupującemu w postaci próbka lub model;
- jeżeli ma właściwości, których kupujący może słusznie oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne wypowiedzi sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;
2. Lub jeśli ma właściwości określone w drodze wzajemnego porozumienia między stronami lub nadaje się do specjalnego zastosowania pożądanego przez kupującego, o którym poinformował sprzedawcę i które ten ostatni zaakceptował”.

Artykuł L.217-12: „Roszczenie dotyczące braku zgodności przedawnia się po dwóch latach od dostawy towarów. »

Artykuł L.217-16: „Kiedy kupujący zwraca się do sprzedawcy w okresie obowiązywania gwarancji handlowej, która została mu udzielona przy zakupie lub naprawie rzeczy ruchomych, o renowację objętą gwarancją, o okres unieruchomienia przez co najmniej siedem dni, zostaje dodany do okresu ważności gwarancji.Termin ten rozpoczyna się od wniosku o interwencję kupującego lub od rezerwy na naprawę danego składnika majątku, jeżeli ta rezerwa jest późniejsza od prośba o interwencję.< /p>

Artykuł 1641 k.c.: „Sprzedający jest obowiązany rękojmię za wady ukryte rzeczy sprzedanej, które powodują, że nie nadaje się ona do użytku, do którego jest przeznaczona, albo zmniejsza to używanie w taki sposób, że kupujący nie nie kupiłby lub dałby tylko niższą cenę, gdyby je znał”.

Sztuka. 1648 par. 1 Kodeksu Cywilnego: "Powództwo z tytułu wad naprawczych kupujący musi wytoczyć w ciągu dwóch lat od stwierdzenia wady".

Wycofanie

A - Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z artykułami L.222-7 i nast. Kodeksu Konsumenckiego Klient ma czternaście (14) dni na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, licząc od dnia skutecznej dostawy produktu (produktów).

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od zamówienia w terminie wskazanym powyżej. Powiadomienie to musi zostać dokonane na piśmie za pośrednictwem strefy klienta lub pocztą na następujący adres. Dział obsługi klienta GECODIS 32 rue de Paradis 75010 Paryż — Francja.

Model: Odstąpienie od zakupu na odległość

Klient musi zwrócić produkt(y) bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty poinformowania go o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot jest obowiązkiem klienta, a klient będzie odpowiedzialny za wybór kuriera. Nie przyjmiemy należnej opłaty pocztowej lub jeśli do produktu nie dołączona jest faktura.

Zwracany produkt musi koniecznie znajdować się w oryginalnym, nadającym się do sprzedaży opakowaniu, wraz z wszelkimi akcesoriami, instrukcją obsługi i dokumentacją. Produkt lub opakowanie niekompletne lub uszkodzone przez Klienta w wyniku manipulacji innych niż niezbędne do ustalenia jego charakteru, cech i prawidłowego funkcjonowania nie podlega zwrotowi.

Zwroty kosztów w przypadku odstąpienia od umowy zostaną dokonane dopiero po odzyskaniu produktu/produktów.

GECODIS zwróci pieniądze przy użyciu tych samych sposobów płatności, które KLIENT wybrał podczas zakupu. W przypadku płatności przelewem bankowym i jeśli KLIENT zamierza skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi przekazać GECODIS, wchodząc w sekcję kontakt, dane bankowe: IBAN, SWIFT i BIC niezbędne do dokonania przez GECODIS zwrotu pieniędzy.

B - Produkty niedostarczone i w drodze

W przypadku anulowania zamówienia w toku. Tylko e-mail lub list polecony będą brane pod uwagę przy anulowaniu i zwrocie pieniędzy za produkt.Klient jest informowany e-mailem lub przez naszego partnera, gdy jego produkt zostanie przekazany przewoźnikowi i opuści nasz magazyn. Jeśli klient chce anulować swoje zamówienie, koszty zwrotu zostaną zafakturowane na podstawie wagi produktów, jak wskazano poniżej:


- Od 0 do 15 kg: 35,00 € z VAT
- Od 16 do 30 kg: 55,00 € z VAT
- Od 31 do 50 kg: 65,00 € z VAT
- Od 51 do 70 kg: 70,00 € z VAT
- Od 71 do 100 kg: 85,00 € z VAT
- Od 100 do 200 kg: 250,00 € z VAT
- Powyżej 250 kg: skontaktuj się z nami

Kwota zostanie przekazana klientowi na piśmie, gdy siedliskoiogrod.pl przejmie kontrolę nad anulowaniem.

Właściwości

GECODIS zachowuje prawo własności do zamówionych produktów, dopóki klient nie zapłaci pełnej ceny.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu produkt zostanie dostarczony klientowi, który nie zapłacił, GECODIS może odebrać produkt.

Mimo to klient staje się odpowiedzialny za produkty w momencie dostawy.

Meble ekologiczne, Meble nieużywane/używane

Mebli wycofanych z eksploatacji nie wolno wyrzucać do śmieci ani do pojemników komunalnych, zgodnie z przepisami obowiązującymi we wszystkich krajach europejskich.

A- Eko-meble

GECODIS jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Dealerów Mebli pod numerem FR019621_106WAT. Numer ten gwarantuje, że GECODIS, stosując się do Eco-Mobilier, przestrzega obowiązków regulacyjnych ciążących na nim zgodnie z art. L.541-10-1 10 Kodeksu ochrony środowiska.

Jak każdy dystrybutor, GECODIS ma obowiązek zbierania od swoich klientów składki ekologicznej w celu sfinansowania kanałów zbiórki i recyklingu zużytych elementów mebli (DEA)

Wysokość eko-wkładu podana jest w karcie produktu objętego tym obowiązkiem.

B- Odbiór AED

Możesz skorzystać z bezpłatnego zwrotu starych produktów, pod warunkiem, że są to odpady meblowe (DEA).

Prośba o wymianę starego produktu musi być zgodna z zasadą „1 za 1”. GECODIS odbiera Twój stary produkt za każdy nowy produkt tego samego rodzaju zakupiony na Stronie, pod warunkiem, że jest on tego samego typu i rozmiaru co dostarczony produkt. Przykład: sofa przejęta po zakupie nowej sofy, łóżko pojedyncze za łóżko pojedyncze.

Informujemy, że konieczne jest poinformowanie nas za pośrednictwem wiadomości w ciągu 30 minut od potwierdzenia zamówienia na naszej stronie.

Uwaga: Odzyskiwanie nie nastąpi w momencie dostawy, ale odbiór zostanie zorganizowany po dostarczeniu produktu do klienta.

Warunki wstępne: Twoje produkty muszą być przygotowane z wyprzedzeniem, w przeciwnym razie nasze zespoły nie będą mogły ich odebrać. Stary mebel należy zdemontować i zapakować tak, aby mógł być transportowany przez naszych przewoźników. Materace i inne produkty tekstylne muszą być zabezpieczone pokrowcem i zapakowane.

Ponadto, aby mebel mógł zostać odebrany przez naszego przewoźnika, musi być dostępny u podnóża budynku (miejsce dostawy zamówionego produktu na siedliskoiogrod.pl).

Identyfikacja klienta

Sprzedaż na odległość jest obowiązkowa, informacje te są niezbędne do przetwarzania i dostarczania zamówień, wystawiania faktur i umów gwarancyjnych. Brak informacji prowadzi do niezatwierdzenia zamówienia.

Te dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z prawem do celów komercyjnych przez firmę GECODIS lub jej partnerów. Jednak zgodnie z ustawą „Informatique et Libertés” przetwarzanie danych osobowych klientów GECODIS lub wszystkich adresów e-mail zebranych na naszych stronach internetowych zostało zgłoszone Komisji Nationale de l'Informatique et Freedoms (CNIL). Klient ma (art. 34 ustawy z dnia 6 stycznia 1978 r.) prawo dostępu, modyfikacji, poprawiania i usuwania danych, które go dotyczą, z którego może skorzystać poprzez:

Firma GECODIS - 32 rue de Paradis, 75010 Paryż - Francja

HIPAY :

Obiekt Siedliskoiogrod podlega jednemu z najskuteczniejszych systemów bezpieczeństwa. Nie tylko zastosował proces szyfrowania SSL (Secure Socket Layer), ale także wzmocnił wszystkie procesy szyfrowania i szyfrowania, aby jak najskuteczniej chronić wszystkie poufne dane dotyczące środków płatniczych.

Dane bankowe klienta nigdy nie są znajdowane w sieci w postaci niezaszyfrowanej. Nie są one widoczne ani dla sprzedawcy, ani dla inżynierów usługi płatniczej Hipay.

Cookies

Konfiguracja oprogramowania przeglądarki: Możesz skonfigurować oprogramowanie przeglądarki tak, aby pliki cookie były zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym lub odwrotnie, aby były odrzucane, systematycznie lub zgodnie z ich wystawcą. Możliwe jest również skonfigurowanie oprogramowania przeglądarki w taki sposób, aby każdorazowo proponowana była akceptacja lub odmowa przyjęcia plików cookie, zanim plik cookie zostanie prawdopodobnie zapisany na urządzeniu końcowym.

Jak realizować swoje wybory w zależności od używanej przeglądarki?
W przypadku zarządzania plikami cookie i Twoimi wyborami konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Jest to opisane w menu pomocy Twojej przeglądarki, które poinformuje Cię, jak zmienić swoje życzenia w zakresie plików cookies.
Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,
Safari™: http://docs.info .apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html ,
Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm =en&answer=95647 ,
Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies ,
Opera™: http ://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Konfiguracja systemu operacyjnego smartfona
Masz możliwość kontrolowania zapisywania plików cookie na smartfonie w regułach systemu operacyjnego.
W systemie iOS: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
W systemie Android: https://support.google.com/chrome/topic/3434352

Konfigurowanie plików cookie za pomocą narzędzia oferowanego przez Siedliskoiogrod W celu zachowania zgodności z prawem Siedliskoiogrod korzysta z narzędzia, które umożliwia internaucie konfigurację zapisywania plików cookie podczas łączenia się ze stroną www.habitegiardino. To.
Aby uzyskać dostęp do listy zdeponowanych plików cookie i skonfigurować ich depozyt, kliknij tutaj (Pamiętaj, że niektóre programy antyreklamowe nie są kompatybilne z tą funkcją)

Spory

Niniejsza umowa podlega prawu francuskiemu. Wszelkie spory dotyczące ważności, interpretacji lub wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwe sądy. Jeśli chodzi o profesjonalistów, GECODIS zastrzega sobie prawo do odwołania się do dowolnego innego właściwego sądu. W przypadku sporów z konsumentami zastosowanie mają przepisy prawa zwyczajowego.

Mediacja

Zgodnie z postanowieniami artykułu L. 612-1 Kodeksu konsumenckiego, pod warunkiem pisemnego pozwu konsumentów przeciwko GECODIS, możesz bezpłatnie korzystać z usługi pośrednictwa w rozwiązaniu, do której należeć.

Z Rzecznikiem Praw Obywatelskich można się kontaktować w przypadku sporów konsumenckich, które nie zostały pomyślnie rozwiązane.
Elektronicznie: sasmediationsolution-conso.fr

Lub

Pocztą:
Médiation Solution
222, chemin de la bergerie
01800 SAINT JEAN DE NIOST - FRANCE

Produkt dodany do listy życzeń